Våtzoner i badrum

Våtzon badrum - Hembad Våtzon badrum - Hembad

Vad menas med "våtzon" i ett våtutrymme / badrum? 
Det är en fråga som kommer upp när våra kunder ställer frågor inför sin badrumsrenovering.

Man delar in våtrummet i våtzon 1 och våtzon 2.

VÅTZON 1 är den del av våtrummet som normalt belastas med vattenspolning från en dusch- eller karblandare.
Hit räknas:

  • Hela golvet
  • Vägg i duschplats
  • Vägg en meter utanför duschplats
  • Hela ytterväggen om duschen är placerad mot yttervägg

I en våtzon 1 ställs särskilda krav då man ska göra infästningar i väggen vilka penetrerar tätskiktet. Nästan 100% av vattenskador i tätskikt inträffar i duschplatsen och där är cirka ¾ av skadorna på golv.

VÅTZON 2 är övriga väggar i våtrummet.

Kommentera gärna: