Utökad Garanti

Vi lämnar en ut­ökad garanti på 5 år för utfört arbete tillsammns med kvalitsdokument för dem olika branchreglerna som gäller.
(Säkert vatten - BKR - GVK)